Leiden

Zuid-Holland

Positie op de ranglijst 2018

Elsevier Weekblad en Bureau Louter vergelijken een gemeente met alle andere 379 gemeenten op 99 punten. De scores zijn verdeeld over twaalf onderdelen: onderwijs en kinderopvang, winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde omgeving, natuurlijke omgeving, weinig overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en ruimte, arbeidsmarkt, bereikbaarheid. In dit overzicht staan de scores op de twaalf onderdelen onder elkaar. Hoe scoort de gemeente ten opzichte van de andere gemeenten? De positie van de gemeente op de ranglijst is gebaseerd op alle onderliggende indicatoren, met uitzondering van het inwonertal.

Positie op de ranglijst van alle 380 gemeenten 106
Totaalscore +

Voorzieningen

Onderwijs
De gemiddelde afstand tot een basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang en keuzemogelijkheden in de omgeving. Daarnaast is vastgesteld hoe dicht inwoners in de buurt van middelbare scholen wonen en daarbij uit tenminste twee scholen kunnen kiezen. Daarbij is ook gekeken naar de breedte van het aanbod van onderwijssoorten - van vmbo tot vwo - en het aantal leerlingen. Ten slotte tellen de aanwezigheid van vestigingen en nevenvestigingen van mbo-scholen, en de nabijheid van hogescholen en universiteiten mee.

Score onderwijs en kinderopvang ++

Winkels
De nabijheid en verscheidenheid van winkels en tevredenheid van de inwoners met het winkelaanbod. Onderscheid is gemaakt tussen supermarkten, winkels voor overige dagelijkse boodschappen en luxe winkels.

Score winkels ++

Zorg
De nabijheid en verscheidenheid van huisartsen en fysiotherapeuten en het aantal tandartsen per duizend inwoners. Ook de nabijheid van huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen zijn in de beoordeling meegenomen. Academische en grote ziekenhuizen krijgen meer gewicht.

Score zorg ++

Vrije tijd
De nabijheid en verscheidenheid van sportvoorzieningen, musea, theaters, podia, bioscopen, cafés en restaurants.

Score vrijetijdsvoorzieningen ++

Bereikbaarheid
Hoe goed is de gemeente bereikbaar via het openbaar vervoer en over de weg?

Score bereikbaarheid ++

Economie en arbeidsmarkt

Resultaten van het onderzoek Toplocaties 2017 van Elsevier Weekblad en Bureau Louter en de nabijheid van banen voor hoogopgeleiden liggen ten grondslag aan het oordeel over economie en arbeidsmarkt. Hoogopgeleiden houden bij de keuze van hun woonplaats namelijk meer rekening met baankansen dan laagopgeleiden.

Score economie en arbeidsmarkt ++

Omgeving

Gebouwde omgeving
De concentratie van monumentale gebouwen en van aantrekkelijke woonhuizen. En: hoe tevreden zijn inwoners met de bebouwing in hun buurt?

Score gebouwde omgeving 0

Natuurlijke omgeving
De natuurlijke omgeving is beoordeeld aan de hand van verschillende onderdelen: recreatiemogelijkheden, nabijheid van binnenwater, nabijheid van strand en duinen, de afstand, variëteit en waardering van lokaal groen en de nabijheid en kwaliteit van bos en natuur. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie over de beleving van het landschap, de aanwezigheid van heuvels en de afstand tot natuurgebieden.

Tenslotte zijn de resultaten van Greenmapper gebruikt, dat is een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen waarvoor negenduizend Nederlanders de natuur in hun omgeving beoordelen.

Score natuurlijke omgeving +

Rust, Ruimte en leefbaarheid

Weinig overlast
Oordelen van inwoners over zaken als rommel, overlast van buren, van jongeren, van vuil en van geluid. Ook feitelijke cijfers over geregistreerde vernielingen en drugsmisdrijven zijn gebruikt voor het berekenen van de score.

Score weinig overlast --

Veiligheid
Feitelijke informatie over het aantal aangiften van vermogensdelicten en geweldsmisdrijven per duizend inwoners is aangevuld met oordelen van inwoners over angst om te worden beroofd of lastiggevallen.

Verkeersveiligheid behoort ook tot dit onderdeel. Hiervoor zijn oordelen van inwoners over de verkeersveiligheid  aangevuld met het feitelijke aantal verkeersdoden en het geregistreerde aantal ziekenhuisgewonden per duizend inwoners.

Score veiligheid --

Kenmerken bevolking
Dit onderdeel omvat de sociale kenmerken van de bevolking: hoe groot is het aandeel uitkeringsontvangers, wat is het gemiddelde huishoudinkomen en hoe groot is het aandeel huishoudens met een hoog inkomen? Hoe beoordelen de inwoners zelf de bevolkingssamenstelling in hun buurt?

De saamhorigheid is gemeten door aan inwoners te vragen hoe zij met elkaar omgaan, of zij de buurt prettig vinden en of zij zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Tenslotte telt het aandeel vrijwilligers in de gemeente mee.

Score kenmerken bevolking --

Rust en ruimte
Een indicator voor 'rust en ruimte' is de bevolkingsdichtheid op buurt-, gemeente- en regionaal niveau. Een lage dichtheid is gunstig. Ook zijn het aantal files en oordelen van inwoners over verkeershinder en parkeergelegenheid meegenomen in de berekening.

Score rust en ruimte --

Inwoners

Hoeveel inwoners had de gemeente op 1 januari 2018?

Aantal inwoners