Worldeye

Oogheelkundige ingrepen: oog laseren

Over de behandeling

Toelichting_behandeling Wie slechte ogen heeft, kan de ogen laten laseren. Bij deze behandeling wordt een laagje hoornvlies weggehaald en de bolling van het hoornvlies aangepast, zodat het zicht scherper wordt.

Beoordeling kliniek

Informatie

Locatie: De Boelelaan 1065 | 1082 SB | Amsterdam
Aantal patiënten: 3829
Aantal behandelingen: 5378
Keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN): Nee

Eindoordeel

In hoeverre voldoet deze kliniek aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te leveren? Eén of twee bollen betekent dat de kliniek onder het landelijk gemiddelde scoort, drie en vier bollen staan voor bovengemiddeld. Het eindoordeel is gebaseerd op twee onderliggende onderdelen: organisatie en uitvoering.

Eindoordeel: 8
Score 2019:

Organisatie

Slaagt de kliniek erin om alles rond de zorg voor de patiënt goed te organiseren? Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van patiëntendossiers en de registratie van infecties of ongeplande heroperaties.

Organisatie: 8

Uitvoering

Bij de uitvoering draait het om het proces rond de operatie zelf. Houdt de kliniek bijvoorbeeld bij of patiënten op tijd antibiotica krijgen toegediend? Zijn er leden van de wetenschappelijke beroepsverenigingen op bezoek geweest om te checken of de protocollen worden gevolgd? En hebben de artsen tijdens die bezoeken zwaarwegende adviezen gekregen over hoe zij hun werkwijze moeten verbeteren?

Uitvoering: 6

Patiëntveiligheid: bij best scorende klinieken

Zowel voor het oordeel over de ‘Organisatie’ als de ‘Uitvoering’ zijn indicatoren gebruikt die rechtstreeks de veiligheid van de patiënt raken. Denk bij Organisatie aan de vraag of een kliniek bijhoudt bij hoeveel kijkoperaties aan de knie binnen een jaar een heroperatie nodig was, of hoeveel patiënten na een staaroperatie een infectie opliepen. Bij Uitvoering komt bijvoorbeeld aan de orde of de kliniek na operaties de tevredenheid van patiënten meet, dan wel een dag later nabelt om te vragen hoe het met de pijn is gesteld. In het ‘Overzicht van gebruikte indicatoren’ zijn alle vragen terug te vinden.

Patiëntveiligheid: Bij de klinieken met de hoogste score