Technische Natuurkunde

Universitaire bachelor

:

De universitaire bacheloropleiding Technische Natuurkunde is gericht op de natuurkundige aspecten van technische systemen en toepassingen. Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe materialen, technische apparatuur en meettechnieken en om de toepassing daarvan in de wetenschap, techniek en samenleving. Denk bijvoorbeeld aan technologie voor oprolbare computerbeeldschermen, glasvezelcommunicatie, deeltjesversnellers en MRI-technieken. Je doet kennis op van de (basis)theorieën van de natuurkunde en wiskunde en leert werken met meetinstrumenten en experimentele technieken.TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Technische Universiteit Delft, Delft

Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven

Universiteit Twente, Enschede

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 3 3 2 1
Faciliteiten 72 73 69 77
Onderwijs 61 64 69 68
Inrichting opleiding 63 65 76+ 72
Docenten 74 74 80 87+
Toetsing 85 76 83 81
Organisatie en communicatie 64 68 61 62
Totaaloordeel 70 70 73 75