Scheikundige Technologie

Universitaire bachelor

:

Scheikundige Technologie houdt zich niet zozeer bezig met het hoe en waarom van chemische reacties, maar zoekt naar manieren om deze op grote schaal te kunnen uitvoeren.<br><br>Het leuke aan de internationale bachelor Scheikundige technologie is dat je bezig bent met het ontwikkelen van nieuwe producten, in plaats van chemische reacties in het laboratorium te bestuderen. Daarbij denk je tegelijkertijd na over productieprocessen in fabrieken. Je bent dus van a tot z betrokken bij de ontwikkeling en introductie van een nieuw product. Scheikundig technologie is eigenlijk scheikunde in het groot.<br><br>In Groningen zit je altijd goed<br>Groningen is de enige universiteit waar je Scheikunde én Scheikundige technologie kunt studeren. Grote kans dat je nog niet weet welke richting je voorkeur heeft. Daarom kies je bij ons pas in het tweede jaar, en je kunt meestal ook later simpel switchen (of beide bachelors afronden). Je kiest bij ons ook voor een internationale bachelor met Engelstalig onderwijs. Het vakgebied is namelijk op het buitenland gericht en je medestudenten en docenten komen uit binnenen buitenland.TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven

Universiteit Twente, Enschede

TU Delft / Universiteit Leiden (Molecular Science and Technology), Delft/Leiden

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 3 2 1 4
Faciliteiten 73 65 75+ 62
Onderwijs 61 67 65 68
Inrichting opleiding 59 71 62 63
Docenten 74 80+ 85+ 63
Toetsing 84 72 77 74
Organisatie en communicatie 64 63 69 66
Totaaloordeel 69 70 72 66