Spaarne Ziekenhuis

ALLE RESULTATEN

Over het ziekenhuis

Wilt u meer informatie van het ziekenhuis zelf? Klik op de link en ga naar de website van het ziekenhuis.

Hoofdvestiging: Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp

1. Eindoordeel

Het eindoordeel geeft aan hoe het ziekenhuis presteert ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen. Het gaat dus niet om een absoluut waardeoordeel over de kwaliteit.

Score eindoordeel 2014 6

Hoe scoorde het ziekenhuis over een periode van vijf jaar? In onderstaande grafiek is te zien hoeveel ‘bollen’ het ziekenhuis behaalde van 2010 tot en met 2014.

Eindoordeel 2010-2014

De Patiëntgerichtheid is een van de twee onderdelen waarop het eindoordeel is gebaseerd. Bij Patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening – van praktische service tot voorlichting over ingrepen - aan de patiënt door het ziekenhuis, en om de vraag of de wachttijden niet te lang zijn.

Score patiëntgerichtheid 2014 8

De Medische Zorg is een van de twee onderdelen waarop het eindoordeel is gebaseerd. Bij Medische Zorg gaat het om de veiligheid van de patiënt – of alles rond het medisch handelen zorgvuldig is geregeld – en om de effectiviteit, of ziekenhuizen werken volgens de geldende inzichten.

Score medische zorg 2014 4

2. Patiëntgerichtheid

De Patiëntgerichtheid is een van de twee onderdelen waarop het eindoordeel is gebaseerd. Bij Patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening – van praktische service tot voorlichting over ingrepen - aan de patiënt door het ziekenhuis, en om de vraag of de wachttijden niet te lang zijn.

Score patiëntgerichtheid 2014 8

Hoe scoorde het ziekenhuis op Patiëntgerichtheid over een periode van vijf jaar? In deze grafiek is te zien hoeveel ‘bollen’ het ziekenhuis behaalde van 2010 tot en met 2014.

Patiëntgerichtheid 2010-2014

Het oordeel over de Patiëntgerichtheid van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het eerste is de Dienstverlening aan de patiënt: van praktische service tot adequate voorlichting over ingrepen en de nazorg, rekening houdend met diens wensen en waarden.

Score dienstverlening 2014 8

Het oordeel over de Patiëntgerichtheid van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het tweede is of Wachttijden niet te lang zijn. De overheid en ziekenhuizen stellen normen op waaraan ziekenhuizen zich wettelijk moeten houden.

Score wachttijden 2014 8

3. Medische zorg

De Medische Zorg is een van de twee onderdelen waarop het eindoordeel is gebaseerd. Bij Medische Zorg gaat het om de veiligheid van de patiënt – of alles rond het medisch handelen zorgvuldig is geregeld – en om de effectiviteit, of ziekenhuizen werken volgens de geldende inzichten.

Score medische zorg 2014 4

Hoe scoorde het ziekenhuis op Medische Zorg over een periode van vijf jaar? In deze grafiek is te zien hoeveel ‘bollen’ het ziekenhuis behaalde van 2010 tot en met 2014.

Medische zorg 2010-2014

Het oordeel over de Medische Zorg van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het eerste is de Veiligheid van de patiënt: wat het ziekenhuis doet om veiligheidsrisico’s en fouten te vermijden die schade kunnen toebrengen aan de patiënt en de medewerkers.

Score veiligheid 2014 4

Het oordeel over de Medische Zorg van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het tweede is de Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg gebaseerd op de geldende inzichten in de medische wetenschap.

Score effectiviteit 2014 5

4. Transparantie en sterftecijfer

De Transparantiemeter laat een score zien voor de mate waarin het ziekenhuis erin slaagt alle verplichte informatie te verstrekken aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Kwaliteitsinstituut Nederland. Ziekenhuizen kunnen minimaal 1 en maximaal 5 punten halen.

Transparantiemeter

Ziekenhuizen zijn verplicht hun Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) openbaar te maken. De HSMR zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van patiëntkenmerken –zoals leeftijd, ziektegeschiedenis, de aanwezigheid van meer aandoeningen met een risico op overlijden - te verwachten is. Is de HSMR 100, dan komt de werkelijke sterfte overeen met de te verwachten sterfte. Wanneer de HSMR hoger of lager is dan 100 betekent dat niet direct dat de score te hoog of te laag is. Om te bepalen of de HSMR (te) ver naar boven of naar beneden afwijkt, is een aanvullende statistische berekening nodig. Het gaat om de HSMR in 2012, tenzij anders is vermeld.

Sterftecijfer (HSMR) 100
Opmerking:

5. Zorgzwaarte

Hoe 'zwaar' zijn de patiënten die het ziekenhuis behandelt?

Zorgzwaarte: Licht