De 8 universitair medische centra zijn afzonderlijk beoordeeld omdat ze niet goed te vergelijken zijn met algemene ziekenhuizen. Het zijn ziekenhuizen met naar verhouding zware patiënten met complexe aandoeningen èn behandelingen, een mix van hoog-gespecialiseerde medici en jonge artsen in opleiding, plus een wetenschappelijk taak. De meetmethode van Elsevier en SiRM levert voor de umc’s naar verhouding lage scores op, daarmee is niet gezegd dat de zorg aldaar van mindere kwaliteit is dan in de algemene ziekenhuizen.

Elsevier en SiRM voeren overleg met enkele umc’s over de vraag hoe de beoordelingsmethode uit te breiden met specifieke en passende indicatoren.

 

Vergelijk alle Universitair Medische Centra


Vergelijk algemene ziekenhuizen