HOE VERGELIJK IK ZIEKENHUIZEN?

Elsevier publiceert naast een overzicht in het weekblad de complete resultaten van het jaarlijkse onderzoek Beste ziekenhuizen op besteziekenhuizen.elsevier.nl. Zoek en vind snel online een ziekenhuis of vergelijk verschillende ziekenhuizen. Per ziekenhuis is bovendien een compleet rapport van resultaten te raadplegen.

 

In totaal zijn 90 ziekenhuizen beoordeeld, waarvan 82 'algemene' ziekenhuizen en 8 universitair medische centra (UMC's). De UMC's zijn afzonderlijk beoordeeld omdat ze niet goed te vergelijken zijn met de andere ziekenhuizen. Het zijn ziekenhuizen met naar verhouding zware patiënten met complexe aandoeningen èn behandelingen. Er werken hoog-gespecialiseerde medici en jonge artsen in opleiding. Daarnaast verrichten de UMC's wetenschappelijk onderzoek.

VIND ZIEKENHUIS
Op de zoekpagina staan alle beoordeelde ziekenhuizen onder elkaar in een lijst. Ook is het mogelijk om alle vestigingen, waaronder buitenpoli's, te vinden op een kaart.

Zoek eenvoudig in de lijst, op de kaart, of typ de naam van de ziekenhuis van uw keuze onder 'Vind ziekenhuis' en klik op GA.

Het is ook mogelijk om te zoeken naar ziekenhuizen in een regio. Geef een postcode en selecteer de maximale afstand waarbinnen u wilt zoeken. Klik op GA.

Wanneer u op afstand zoekt, ziet u alle ziekenhuizen binnen de aangegeven afstand, maar ook bijbehorende nevenvestigingen van deze ziekenhuizen die mogelijk iets verder weg liggen.

 

ZIEKENHUIZEN OP DE KAART
De cijfers op de kaart geven aan hoeveel ziekenhuisvestigingen er zijn in het betreffende gebied. Wanneer u inzoomt, ziet u de verschillende vestigingen verschijnen.

Door te klikken op de vestiging van uw keuze, verschijnt een rapport met de resultaten voor het hele ziekenhuis.

 

VERGELIJK ZIEKENHUIZEN
Vink in de lijstweergave maximaal vier ziekenhuizen aan die u wilt vergelijken. Klik daarna op vergelijk.

 

 

 

 


HOE ZIJN DE ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD?

TOELICHTING BIJ JAARLIJKSE ONDERZOEK VAN ELSEVIER EN BUREAU SIRM: OVER DE BRONNEN, CRITERIA EN METHODIEK

Het onderzoek Beste ziekenhuizen is een jaarlijkse meting van de stand van zaken: wat zegt alle publiekelijk beschikbare informatie over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen? Doel is een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van het ziekenhuis als geheel. Dit jaar zijn enkele belangrijke verbeteringen aangebracht. Daarnaast is op deze webpagina een overzicht te vinden van de prestaties per ziekenhuis over de edities 2010 tot en met 2014.

 

Bureau SiRM ondersteunt Elsevier bij het selecteren en bewerken van gegevens voor een beoordeling van de veiligheid en effectiviteit van de medische zorg, en van de patiëntgerichtheid aan de hand van de dienstverlening en eventuele wachtlijsten.

Voor de beoordeling is een selectie gemaakt uit de prestatieindicatoren die de Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert, de zogeheten basisset en veiligheidsset. De indicatoren zijn door ziekenhuizen en medisch specialisten zelf vastgesteld. Gegevens zijn aangeleverd door Dutch Hospital Data.

Daarnaast zijn de wettelijk verplichte indicatoren opgenomen uit de dataset Zorginzicht, zoals vastgesteld door ziekenhuizen, verzekeraars, specialisten, patiëntenverenigingen en de Consumentenbond. De gegevens zijn publiek gemaakt door het Kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland. Voorts zijn voor zeventien behandelingen volumenormen voor operaties opgenomen die wetenschappelijke verenigingen van specialisten voorschrijven.

Voor wachttijden zijn de gegevens gebruikt die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hierover publiceert. De gegevens zijn bewerkt door SiRM.

Belangrijke verbetering dit jaar betreft de selectie van indicatoren: ziekenhuizen krijgen scores voor alle zorg waarvoor indicatoren zijn geleverd, en worden alleen daarop vergeleken met andere ziekenhuizen. Voor ontbrekende indicatoren krijgen ze niet langer ‘strafpunten’. In de selectie zijn alleen indicatoren opgenomen voor medisch specialistische of ziekenhuisbrede zorg die door ten minste dertig ziekenhuizen zijn aangeleverd.

Dat alles betekent scherper vergelijken, en voor elk ziekenhuis: doe wat je doet goed.

Buiten het onderzoek bleven gegevens over specifieke behandelingen die niet zijn gecorrigeerd voor de casemix van patiënten, dat wil zeggen voor hun leeftijd, ziektegeschiedenis en kans op overlijden aan meer aandoeningen. Zonder die gegevens is het onmogelijk medische prestaties te vergelijken.

Uit aldus 1.043 beschikbare indicatoren zijn er 395 geselecteerd. De indicatoren hebben betrekking op zaken die in het hele ziekenhuis spelen – van de verpleging van doorligwonden tot het gebruik van ICT of procedures die medicatiefouten moeten voorkomen –, op acute zorg, zoals opname na een heupfractuur of hartinfarct, en op ‘electieve zorg’, ofwel ingrepen waarvoor de patiënt een afspraak kan maken, zoals een meniscusoperatie.

Die indicatoren geven allereerst informatie over de veiligheid van de medische zorg: maatregelen die een ziekenhuis systematisch treft om risico’s voor de patiënt en fouten te vermijden. Ten tweede gaat het om effectiviteit van de medische zorg: nauwkeurig en juist, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Ten derde om de dienstverlening, informatie en voorlichting aan de patiënt. Daarbij hoort ook of de wachttijden afwijken van wat in de ziekenhuiswereld gebruikelijk is. Daarmee is de wettelijke ‘Treek-norm’ losgelaten als criterium.

Veel indicatoren gaan over zorgvuldige administratie en registratie, over personele bezetting en het toepassen van protocollen en richtlijnen. Sinds 20 oktober 2014 voldoen alle ziekenhuizen aan de eis om de HSMR, het voor de patiëntenpopulatie gecorrigeerde sterftecijfer, openbaar te maken. Dat cijfer maakt om methodologische redenen geen deel uit van de vergelijking. Wel telt mee of ziekenhuizen de HSMR gebruiken om sterfte terug te dringen.

 De scores zijn alle weergegeven met bolletjes. Die laten zien hoe een ziekenhuis scoort ten opzichte van het gemiddelde voor alle ziekenhuizen: één bolletje is de laagste, vier bolletjes de hoogste score. Voor de scores op ‘effectiviteit’ zijn ook halve bolletjes gebruikt, in verband met de statistische betrouwbaarheid.

De uitgebreide Toelichting bij het onderzoek – Elseviers Beste ziekenhuizen 2015 is te vinden in een afzonderlijk document. Hetzelfde geldt voor alle geselecteerde indicatoren, plus de berekening voor alle indicatoren.

 

 


WIE MAKEN BESTE ZIEKENHUIZEN?

Bureau SiRM (www.sirm.nl) is gespecialiseerd in vraagstukken rond marktwerking, onder meer in de zorg. Aan het onderzoek werkten mee dr. Jan-Peter Heida en dr.ir. Paul van Drunen. Eindverantwoordelijk voor onderzoek en publicatie is drs. Arthur van Leeuwen (chef redactie onderzoek Elsevier, de online presentatie is verzorgd door drs. Ruud Deijkers.