Welke ziekenhuizen bieden de meest patiëntgerichte, veilige en effectieve zorg? Waar zijn de wachtlijsten kort dan wel te lang?

Veilig, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg. Betrouwbaar en solide als organisatie, optimaal als begeleider en voorlichter van de patiënt. Dat zijn de eisen die gelden voor een goed functionerend ziekenhuis in Elseviers jaarlijkse onderzoek Beste ziekenhuizen, dit jaar voor de zesde keer achtereen uitgevoerd met ondersteuning van bureau SiRM.

Voor wie meer weten wil over het onderzoek zelf, de 395 indicatoren waarop de ziekenhuizen zijn beoordeeld en hoe de uitslag is berekend: ga naar de toelichting op het onderzoek.


VERGELIJK ZIEKENHUIZEN
In totaal 82 algemene ziekenhuizen zijn beoordeeld. De 8 universitair medische centra (UMC's) zijn afzonderlijk beoordeeld omdat ze niet goed te vergelijken zijn met de 'gewone' ziekenhuizen.