Tergooi

Algemeen ziekenhuis

Over het ziekenhuis

Wilt u meer informatie van het ziekenhuis zelf? Klik op de link en ga naar de website van het ziekenhuis.

Adres: Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum

Eindoordeel

Het eindoordeel geeft aan hoe het ziekenhuis presteert ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen. Het gaat dus niet om een absoluut waardeoordeel over de kwaliteit.

Score eindoordeel 2018: 8

Hoe scoorde het ziekenhuis vorig jaar? In onderstaande grafiek is te zien hoeveel 'bollen' het ziekenhuis behaalde in 2016, 2017 en 2018.

Eindoordeel 2016-2018

De Patiëntgerichtheid is een van de twee onderdelen waarop het eindoordeel is gebaseerd. Bij Patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening - van praktische service tot voorlichting over ingrepen - aan de patiënt door het ziekenhuis, en om de vraag of de wachttijden niet te lang zijn.

Score patiëntgerichtheid 2018: 6

De Medische zorg is een van de twee onderdelen waarop het eindoordeel is gebaseerd. Bij Medische zorg gaat het om de veiligheid van de patiënt - of alles rond het medisch handelen zorgvuldig is geregeld - en om de effectiviteit, of ziekenhuizen werken volgens de geldende inzichten.

Score medische zorg 2018: 8

Patiëntgerichtheid

De Patiëntgerichtheid is een van de twee onderdelen waarop het eindoordeel is gebaseerd. Bij patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening - van praktische service tot voorlichting over ingrepen - aan de patiënt door het ziekenhuis, en om de vraag of de wachttijden niet te lang zijn.

Score patiëntgerichtheid 2018: 6

Hoe scoorde het ziekenhuis vorig jaar? In onderstaande grafiek is te zien hoeveel 'bollen' het ziekenhuis behaalde in 2016, 2017 en 2018.

Patiëntgerichtheid 2016-2018

Het oordeel over de Patiëntgerichtheid van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het eerste is de Dienstverlening aan de patiënt: van praktische service tot adequate voorlichting over ingrepen en de nazorg, rekening houdend met diens wensen en waarden.

Score dienstverlening 2018: 4

Het oordeel over de Patiëntgerichtheid van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het tweede is of Wachttijden niet te lang zijn. Nagegaan is in hoeverre een ziekenhuis afwijkt van wat in Nederland gebruikelijk is.

Score wachttijden 2018: 8

Medische zorg

De Medische zorg is een van de twee onderdelen waarop het eindoordeel is gebaseerd. Bij Medische zorg gaat het om de veiligheid van de patiënt - of alles rond het medisch handelen zorgvuldig is geregeld - en om de effectiviteit, of ziekenhuizen werken volgens de geldende inzichten.

Score medische zorg 2018: 8

Hoe scoorde het ziekenhuis vorig jaar? In onderstaande grafiek is te zien hoeveel 'bollen' het ziekenhuis behaalde in 2016, 2017 en 2018.

Medische zorg 2016-2018

Het oordeel over de Medische zorg van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het eerste is de Veiligheid van de patiënt: wat het ziekenhuis doet om veiligheidsrisico's en fouten te vermijden die schade kunnen toebrengen aan de patiënt en de medewerkers.

Score veiligheid 2018: 8

Het oordeel over de Medische zorg van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het tweede is Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg op de geldende inzichten in de medische wetenschap.

Score effectiviteit 2018: 7

Sterftecijfer

Ziekenhuizen zijn verplicht hun Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) openbaar te maken. De HSMR zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van patiëntkenmerken –zoals leeftijd, ziektegeschiedenis, de aanwezigheid van meer aandoeningen met een risico op overlijden - te verwachten is. Is de HSMR 100, dan komt de werkelijke sterfte overeen met de te verwachten sterfte. Wanneer de HSMR hoger of lager is dan 100 betekent dat niet direct dat de score te hoog of te laag is. Om te bepalen of de HSMR (te) ver naar boven of naar beneden afwijkt, is een aanvullende statistische berekening nodig.

Sterftecijfer (HSMR) 2014:
Sterftecijfer (HSMR) 2015: 94
Sterftecijfer (HSMR) 2016: 103
Sterftecijfer (HSMR) 2017:
Toelichting:

Financiën

Een mix van vijf ingrediënten bepaalt de financiële stabiliteit van een ziekenhuis, volgens een methode die in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Het gaat om het bedrijfsresultaat, de zogeheten ‘ebitda’, de verhouding tussen opbrengsten en rentelasten, de solvabiliteit, en de verhouding tussen schulden en ebitda. Het jaarverslag van het ziekenhuis is de bron. Klik hier voor een uitgebreide toelichting bij de scores.

Financiële stabiliteit in 2017: 6
Financiële stabiliteit in 2016: 8
Score 2017 korte termijn: 4
Score 2017 lange termijn: 6
Toelichting financiën: