University College

Universitaire bachelor

:

De universitaire bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences is gericht op de analyse van hedendaagse vraagstukken over wetenschap en de samenleving. Je maakt kennis met de manieren waarop diverse vakgebieden omgaan met wetenschap. Daarnaast ontdek je hoe wetenschappen met elkaar samenhangen.

 

 

TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

University College Utrecht

Universiteit Twente

Rijksuniversiteit Groningen

Erasmus Universiteit Rotterdam

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 3 5 2 3
Faciliteiten 70 65 69+ 56
Onderwijs 71- 62 65 70
Inrichting opleiding 78 50 61 63
Docenten 84 52- 71 67
Toetsing 79 57 66 71
Organisatie en communicatie 73 56 70 64
Totaaloordeel 76 57 67 65