Econometrics

Universitaire master

Hoe sterk staan de afgestudeerden?

Om de kansen op de arbeidsmarkt van afgestudeerden van opleidingen te vergelijken, analyseerde SEO Economisch Onderzoek exclusief voor Elsevier Weekblad gegevens van 1.617.737 hbo'ers en academici die tussen 2000 en 2017 hun hbo-bachelor- of universitaire masterdiploma in Nederland behaalden. De waarde van opleidingen wordt afgemeten aan de positie van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt in 2019: Wat verdienen zij gemiddeld ten opzichte van andere afgestudeerden? Hoe snel vonden zij werk na hun afstuderen? Hoeveel procent van de afgestudeerden heeft een vast contract?

De onderzoekers keken niet alleen naar de positie van afgestudeerden één tot twee jaar na hun afstuderen, maar ook naar de positie in 2019 van de hbo'ers en academici die tien jaar geleden afstudeerden. De kansen van hbo'ers en academici op de arbeidsmarkt zijn dus zowel op de korte als lange termijn vergeleken.

Vergelijkbare opleidingen hebben soms dezelfde resultaten.

Vergelijking op vijf onderdelen
Van opleidingen zijn kansen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt afgemeten aan vijf indicatoren:

  • Het startsalaris
  • Het salaris, tien jaar na afstuderen
  • Snel werk
  • De kans op een vast contract voor starters op de arbeidsmarkt
  • De kans op een vast contract, tien jaar na afstuderen

De scores staan per onderdeel weergegeven met gekleurde blokjes. Opleidingen met de meeste gekleurde blokjes hebben de beste kansen. Weinig blokjes geven juist aan dat de afgestudeerden zwak staan. Enkele opleidingen behalen op een of meer onderdelen geen score omdat er te weinig gegevens bekend waren voor een betrouwbare berekening.

Salaris
Verdienen de afgestudeerden die hun diploma behaalden in 2016 en 2017 - de zogeheten 'starters' - aan het einde van 2018 veel of weinig ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen?

Startsalaris ++

Verdienen de afgestudeerden die hun diploma behaalden in 2007 en 2008 aan het einde van 2018 veel of weinig ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen?

Salaris na 10 jaar ++

Snel werk
Zoeken de afgestudeerden na het behalen van hun diploma lang of kort naar een serieuze baan ten opzichte van andere afgestudeerden? Een serieuze baan betekent: tenminste drie werkdagen per week en een salaris van 1,4 (hbo) tot 1,5 (universiteit) keer het minimumloon.

Snel werk ++

Kans op een vast contract
De kans op een vast contract voor pas afgestudeerde hbo'ers en academici (een tot twee jaar na hun afstuderen).

Kans op vast contract starters ++

Hoe groot is de kans op een vast contract voor hbo'ers en academici die tien tot elf jaar geleden afstudeerden?

Kans op vaste baan na tien jaar +

Salaris

Startsalaris

Verdienen de pas afgestudeerde van deze opleiding - die hun diploma behaalden in 2016 en 2017 - aan het einde van 2018 veel of weinig ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen?

Score startsalaris ++

Wat verdienen afgestudeerden die in 2016 en 2017 afstudeerden gemiddeld na een tot twee jaar? Het gaat hier om de werkelijk uitbetaalde salarissen, er is dus niet gecorrigeerd voor het aantal gewerkte uren omdat dit een vertekend beeld zou geven.

Brutosalaris (euro's) 3306

Salarisontwikkeling

Hoe ontwikkelde het startsalaris van afgestudeerden zich ten opzichte van de andere starters op de arbeidsmarkt? In de grafiek staan de salarissen van pas afgestudeerden met een 'serieuze baan' afgezet naar afstudeerjaar. Een serieuze baan beslaat tenminste drie werkdagen per week en een salaris van ongeveer anderhalf keer het minimumloon.

Salaris naar afstudeerjaar

Uurloon en werkweek
Wat is het gemiddelde uurloon in euro's van de pas afgestudeerden met een baan in loondienst? En hoeveel procent van de afgestudeerden werkt één, twee, drie, vier of vijf dagen per week?

Uurloon

Hoeveel dagen werken de afgestudeerden per week?

Salaris na 10 jaar
Verdienen afgestudeerden op lange termijn - na tien jaar - meer of minder dan afgestudeerden van andere opleidingen?

Brutomaandsalaris na 10 jaar (euro's) 5.896
Score salaris na 10 jaar ++
Jaarinkomen na 10 jaar (euro's) Het gemiddelde bruto jaarinkomen uit werk, 10 jaar na afstuderen. Dit is inclusief financiële extra's als bonussen en onregelmatigheidstoeslagen. 98.486
Score jaarinkomen na 10 jaar ++

Snel werk

Tijd tussen afstuderen en serieuze baan

Hoe snel vinden pas afgestudeerden van deze opleiding een volwaardige baan vergeleken met afgestudeerden van andere opleidingen?

Score snel werk ++

Hoeveel maanden zitten er gemiddeld tussen het afstuderen en de eerste volwaardige baan van tenminste drie werkdagen en een aardig salaris?

Zoekduur (maanden) 2,0

Hoeveel maanden zochten de afgestudeerden naar een eerste volwaardige baan? In de grafiek is de zoekduur afgezet tegen afstudeerjaar.

Aantal maanden tussen afstuderen en werk

Vast contract

Baanzekerheid

Hoe groot is het aandeel starters van deze opleiding - die afstudeerden in 2016 en 2017 - met een baan in vaste dienst ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen?

Score baanzekerheid ++
Percentage starters met vast contract 55,8%

Ontwikkeling van de baankansen naar afstudeerjaar. Het betreft het aandeel van de werkende starters (een tot twee jaar na afstuderen) met een vast contract.

Werkenden met vast contract

Positie na tien jaar

Hebben de afgestudeerden van deze opleiding na tien jaar meer of minder kans op een vaste aanstelling dan andere afgestudeerden?

Score baanzekerheid (na tien jaar) +

Type contract na 10 jaar

Waar afgestudeerden terechtkomen
In welke sectoren werken de afgestudeerden van deze opleiding na tien jaar?

Sector

Over de afgestudeerden

Hoe lang gestudeerd?
Hoe lang studeerden de starters (afgestudeerd in 2016 en 2017) gemiddeld in het hoger onderwijs?

Aantal jaar gestudeerd

Thuis of in studentenhuis?
Welk deel van de pas afgestudeerden woonde tijdens de studie nog bij zijn ouders en welk deel was het huis al uit?

Woonsituatie

Bijbaan
Waar deden pas afgestudeerden werkervaring op naast hun studie? Uit het onderzoek Studie & Werk blijkt dat studenten die stagelopen of een relevante bijbaan hebben sneller werk vinden.

Werkervaring naast studie