Marketing Management

Universitaire master

Hoe sterk staan de afgestudeerden?

Om de kansen op de arbeidsmarkt van afgestudeerden van opleidingen te vergelijken, analyseerde SEO Economisch Onderzoek exclusief voor EW gegevens van 1.733.468 hbo'ers en academici die tussen 2000 en 2018 hun hbo-bachelor- of universitaire masterdiploma in Nederland behaalden. De waarde van opleidingen wordt afgemeten aan de positie van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt in 2020: Wat verdienen zij gemiddeld ten opzichte van andere afgestudeerden? Hoe snel vonden zij werk na hun afstuderen? Hoeveel procent van de afgestudeerden heeft een vast contract?

 

De onderzoekers keken niet alleen naar de positie van afgestudeerden één tot twee jaar na hun afstuderen, maar ook naar de positie in 2020 van de hbo'ers en academici die tien jaar geleden afstudeerden. De kansen van hbo'ers en academici op de arbeidsmarkt zijn dus zowel op de korte als lange termijn vergeleken.

 

Vergelijkbare opleidingen hebben dezelfde resultaten, omdat zijn ten behoeve van de betrouwbaarheid zijn geclusterd.

 

EW en SEO Economisch Onderzoek ontwikkelden een methode om voor alle opleidingen vast te stellen hoe zwaar afgestudeerden worden getroffen door de gevolgen van het covid-19-virus. Eerst is voor alle sectoren vastgesteld of zij zwaar, behoorlijk of nauwelijks zijn getroffen in de eerste maanden na het afkondigen van de coronamaatregelen. Vervolgens is per opleiding nagegaan hoeveel procent van de afgestudeerden werkzaam is in deze sectoren. Resultaten van deze analyse staan onder het kopje 'Werk en corona' onderaan deze pagina.

 

 

Vergelijking op vijf onderdelen
Van opleidingen zijn kansen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt afgemeten aan vijf indicatoren:

  • Het startsalaris
  • Het salaris, tien jaar na afstuderen
  • Snel werk
  • De kans op een vast contract voor starters op de arbeidsmarkt
  • De kans op een vast contract, tien jaar na afstuderen

 

De scores staan per onderdeel weergegeven met zwarte en witte bolletjes. Opleidingen met de meeste zwarte bolletjes bieden de beste kansen. Als afgestudeerden ten op zichte van de rest zwak staan, dan krijgen ze weinig zwarte bolletjes. Enkele opleidingen behalen op een of meer onderdelen geen score omdat er te weinig gegevens bekend waren voor een betrouwbare berekening.

 

 

Salaris
Verdienen de afgestudeerden die hun diploma behaalden in 2017 en 2018 - de zogeheten 'starters' - aan het einde van 201 veel of weinig ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen?

 

Startsalaris -

Verdienen de afgestudeerden die hun diploma behaalden in 2008 en 2009 aan het begin van 2020 veel of weinig ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen?

Salaris na 10 jaar +

Snel werk
Zoeken de afgestudeerden na het behalen van hun diploma lang of kort naar een serieuze baan ten opzichte van andere afgestudeerden? Een serieuze baan betekent: tenminste drie werkdagen per week en een salaris van 1,4 (hbo) tot 1,5 (universiteit) keer het minimumloon.

Snel werk -

Kans op een vast contract
De kans op een vast contract voor pas afgestudeerde hbo'ers en academici (een tot twee jaar na hun afstuderen).

Kans op vast contract starters 0

Hoe groot is de kans op een vast contract voor hbo'ers en academici die tien tot elf jaar geleden afstudeerden?

Kans op vaste baan na tien jaar +

Salaris

Startsalaris

Verdienen de pas afgestudeerde van deze opleiding - die hun diploma behaalden in 2017 en 2018 - aan het begin van 2020 veel of weinig ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen?

Score startsalaris -

Wat verdienen afgestudeerden die in 2016 en 2017 afstudeerden gemiddeld na een tot twee jaar? Het gaat hier om de werkelijk uitbetaalde salarissen, er is dus niet gecorrigeerd voor het aantal gewerkte uren omdat dit een vertekend beeld zou geven.

Brutosalaris (euro's) 2630

Salarisontwikkeling

Hoe ontwikkelde het startsalaris van afgestudeerden zich ten opzichte van de andere starters op de arbeidsmarkt? In de grafiek staan de salarissen van pas afgestudeerden met een 'serieuze baan' afgezet naar afstudeerjaar. Een serieuze baan beslaat tenminste drie werkdagen per week en een salaris van ongeveer anderhalf keer het minimumloon.

Salaris naar afstudeerjaar

Uurloon en werkweek
Wat is het gemiddelde uurloon in euro's van de pas afgestudeerden met een baan in loondienst? En hoeveel procent van de afgestudeerden werkt één, twee, drie, vier of vijf dagen per week?

Uurloon

Salaris naar afstudeerjaar

Hoeveel dagen werken de afgestudeerden per week?

Salaris na 10 jaar
Verdienen afgestudeerden op lange termijn - na tien jaar - meer of minder dan afgestudeerden van andere opleidingen?

Brutomaandsalaris na 10 jaar (euro's) 4770
Score salaris na 10 jaar +
Jaarinkomen na 10 jaar (euro's) 75.713
Score jaarinkomen na 10 jaar +

Snel werk

Tijd tussen afstuderen en serieuze baan

Hoe snel vinden pas afgestudeerden van deze opleiding een volwaardige baan vergeleken met afgestudeerden van andere opleidingen?

Score snel werk -

Hoeveel maanden zitten er gemiddeld tussen het afstuderen en de eerste volwaardige baan van tenminste drie werkdagen en een aardig salaris?

Zoekduur (maanden) 8,0

Hoeveel maanden zochten de afgestudeerden naar een eerste volwaardige baan? In de grafiek is de zoekduur afgezet tegen afstudeerjaar.

Aantal maanden tussen afstuderen en werk

Vast contract

Baanzekerheid

Hoe groot is het aandeel starters van deze opleiding - die afstudeerden in 2017 en 2018 - met een baan in vaste dienst ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen?

Score baanzekerheid 0
Percentage starters met vast contract 32,26%

Ontwikkeling van de baankansen naar afstudeerjaar. Het betreft het aandeel van de werkende starters (een tot twee jaar na afstuderen) met een vast contract.

Werkenden met vast contract

Positie na tien jaar

Hebben de afgestudeerden van deze opleiding na tien jaar meer of minder kans op een vaste aanstelling dan andere afgestudeerden?

Score baanzekerheid (na tien jaar) +

Type contract na 10 jaar

Waar afgestudeerden terechtkomen
In welke sectoren werken de afgestudeerden van deze opleiding na tien jaar?

Sector

Over de afgestudeerden

Wat weten we over de studententijd van de afgestudeerden van lichting 2017-2018? Hoelang studeerden zij in totaal? Hoeveel procent woonde als student bij zijn ouders of op kamers? Hadden de alumni een bijbaantje naast hun studie?

Aantal jaar gestudeerd

Thuis of in studentenhuis?
Welk deel van de pas afgestudeerden woonde tijdens de studie nog bij zijn ouders en welk deel was het huis al uit?

Woonsituatie

Bijbaan
Waar deden pas afgestudeerden werkervaring op naast hun studie? Uit het onderzoek Studie & Werk blijkt dat studenten die stagelopen of een relevante bijbaan hebben sneller werk vinden.

Werkervaring naast studie

Werk en corona

Om de verspreiding van het covid-19-virus tegen te gaan, zijn maatregelen getroffen die een groot deel van de economie platleggen. De uitval van productie en diensten is in bepaalde sectoren groter dan in andere sectoren.

 

De sectoren uit de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-2) van het CBS zijn voor Studie & Werk 2020 onderverdeeld naar drie categorieën:

Zwaar getroffen door corona (meer dan 50 procent productieuitval)
Behoorlijk getroffen door corona (15 tot 50 procent productieuitval)
Nauwelijks getroffen door corona (0 tot 15 procent productieuitval)

 

De classificatie is voornamelijk gebaseerd op een gedetailleerde analyse naar de korte-termijngevolgen, maar de getroffen sectoren ondervinden waarschijnlijk ook op langere termijn zeer negatieve gevolgen, omdat juist in deze sectoren veel mensen bij elkaar komen. Denk aan luchtvaart, horeca, toerisme en de creatieve sector. De impact kan direct zijn – zoals door het afgelasten van evenementen – of indirect als bijvoorbeeld de aanvoer van grondstoffen stokt.

 

De afgestudeerden die werken in de risicosectoren zijn niet gelijk hun baan kwijt, maar zolang de productie en dienstverlening niet op gang komt, staat de werkgelegenheid onder druk. Starters lopen hierbij extra risico, omdat zij vaak een tijdelijk contract hebben.

 

Hoeveel procent van de afgestudeerden uit 2017-2018 werkt in zwaar, behoorlijk of nauwelijks getroffen sectoren? Uitgangspunt in onderstaande grafiek is het aandeel afgestudeerden in loondienst. Als tenminste 25 procent van de afgestudeerden van deze opleiding als zelfstandige werkt, dan zijn ook de zzp’ers onderverdeeld naar de drie categorieën: zwaar, behoorlijk en nauwelijks getroffen.

Werknemers in zwaar, behoorlijk of nauwelijks getroffen sector

Zelfstandigen in zwaar, behoorlijk of nauwelijks getroffen sector